• hundige@hundigeapotek.dk
  • 43 90 33 55

 

Hvad er dosispakket medicin?
Dosispakket medicin er medicin pakket til den enkelte bruger i engangsposer og almindeligvis pakket til 14 dage ad gangen. Hver pose indeholder medicin til et bestemt tidspunkt. På hver pose står brugerens navn, CPR-nummer, dato og tidspunkt for indtagelsen, samt hvilken medicin, der er i posen.
Apoteket pakker automatisk til en ny periode hver 14. dag med mindre der skal ske ændringer.
Apoteket udarbejder et doseringskort med en oversigt over hvilken medicin, der bruges og indtagelses tidspunkter for medicinen. Doseringskortet og tilhørende indlægssedler udleveres til brugeren.

Fordelen ved dosispakket medicin?

  • Større sikkerhed for korrekt medicinindtagelse
  • Kassation af medicin formindskes
  • Ingen overflødig medicin i medicinskabet
  • Samlet oversigt over medicinbrug ved hjælp af doseringskort

Apoteket sikrer levering af medicin og receptens fornyelse

Hvor meget koster det?

Det koster ca. 1 kr. pr. dag at få dosispakket medicin, uanset antal af forskellige præparater, hvis man har maximal tilskud fra regionen (85 %).
Det koster ca. 1 kr. pr. uge, hvis man har et helbredskort fra kommunen.
Der ydes tilskud til gebyret for at dosispakke medicinen, hvis den er lægeordineret og mindst et af præparaterne er tilskudsberettiget.